Przykład oceny pracy dyrektora szkoły

Plik do pobrania w formacie .doc.. 6, dokonują oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.. W kolejnym webinarze Aneta Konefał dzieli się z nami ekspercką wiedzą na temat oceny pracy dyrektora, omawia związane z tym procesem zagadnienia oraz przedstawia przykładowy arkusz samooceny dyrektora.Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu mo że zasi ęgn ąć opinii samorz ądu uczniows…

Regulamin | Kontakt