Charakterystyka klasy 3 sprawozdanie wychowawcy

Pobierz

Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Sprawozdanie wychowawcy klasy .. na posiedzenie Rady .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Wychowawca.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. za rok szkolny ./.. Klasa .. Sprawozdanie śródroczne wychowawcy klasy., .Charakterystyka klasy.. Ilość uczniów.. Klasa .. liczy 21 uczniów (10 chłopców i 11 dziewcząt)- 18 uczniów pochodzi z Brzezin, a 3 to mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego.Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- PedagogicznejLp.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja: ..

... charakterystyka klasy.

Sprawozdanie wychowawców klas 1_3.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 4 Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego 5 Osiągnięcia wychowawcze, problemy wychowawcze 6 Współpraca .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ………………….- ROK SZKOLNY ……………………….. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.17.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi Lp.Klasy V przystąpiły do I Ogólnopolskiego Sprawdzianu z Oficyną Wydawniczą Tutor.. z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 7.

Ilość uczniów1.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Problemy wychowawcze: Problemy wychowawcze w klasieSposoby rozwiązywania problemów.. Title: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Author: test Last modified by: Samsung Created Date: 6/19/2020 11:11:00 AM Company: test Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY .. ( KLASY I-III ) Klasa.. Sprawozdanie wychowawców klas 5_6.. 4.Średnia 2, 0 i poniżej od 2,01 do 3,00 od 3,01 do 4,00 od 4,00 do 4, 74 od 4,75 do 5,00 od 5,01 do 6,00 Liczba uczniów Uczniowie z 1 oceną niedostateczną Lp.. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów: L.p.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Pedagog wspomagający - YZ 4.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi Lp.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Rok szkolny 2015/2016.. i imprezy programy profilaktyczne projekty edukacyjne inne uczniowie z opiniĄ/orzeczeniem ppp .. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.. rok szkolny 2016/2017.. Klasa …………………….. Imię i nazwisko wychowawcy ..

Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.

Poprzedni.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012.Roczne sprawozdanie wychowawcy klasy.. Wychowawca - XY 3.. I ZACHOWANIEM (wzorowe lub bardzo dobre) Lp.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów wyróżnionych; Analizę pracy klasyPobierz: charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy przykład.pdf.. Imię i nazwisko Nazwa konkursu / zawodów sportowych Miejsce 1.. Analiza frekwencji klasy.Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc na koncie użytkownika Dorotes36 • folder edukacja wczesnoszkolna • Data dodania: 16 gru 2012SPRAWOZDANIE semestr I Rok szkolny 2017/2018 1.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. imiĘ i nazwisko rodzaj decyzjiLp.. Praca wychowawcza w tym półroczu nadal skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników.Pomoc wychowawcy w podejmowaniu zadań jako grupa i wywiązywania sie z nich jest jednym ze wskażników uwzględniajacym poziom integracji klasy, który jest zmienny.Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów klasy IDENTYFIKACJA PROBLEMU Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego w zespole klasowym jest jak najlepsze poznanie wychowanków, zrozumienie ich potrzeb i problemów, wzajemnych relacji z rówieśnikami.Pobierz .Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 4.

Klasa III liczy 10 uczniów.. Wychowawca: Klasa: Stan klasy: Klasyfikowanych:sprawozdanie nauczyciela - wychowawcy.. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.INFORMACJA WYCHOWAWCY KLAS 1- 3 NA POSIEDZENIE KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ.. Powrót.. Poprzedni.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.Klasa .. (wychowawca klasy) 1. najwaŻniejsze wydarzenia z Życia klasy: wycieczki uroczystoŚci .. Nazwisko i imię średnia Zachowanie ŚREDNIE OCENY KLASY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. Wychowawca .Przedział 6,0 - 5,0 4,99 - 4,75 4,75 - 4,0 3,99 - 3,0 2,99 - 0,0 Ilość uczniów UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN .. Ogólna charakterystyka klasy (poziom edukacyjny klasy, respektowanie norm społecznych itp.) .. Stan klasy na początku roku szkolnego: .. przybyło: .Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Dane statystyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt