Napisz konspekt wypowiedzi ustnej

Pobierz

ROZWINIĘCIE piszesz NAZWY I AUTORÓW UTWORÓW KTÓRE CHCESZ PRZYTOCZYĆ, możesz także dopisać do każdego argumentu 2-3 zdania jakie chcesz powiedzieć.. One pozwalają na opanowanie gonitwy myśli, lub też wprost przeciwnie- pustki w głowie, gdy mamy 15 minut na przygotowanie wypowiedzi!4.. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych .Prezentacje maturalne z języka polskiego.. Występujące w wierszu środki stylistyczne a) personifikacja b) metafora c) apostrofa d) paradoks 3.. Konspekt pozwala nauczycielowi zorientowad się, o czym i na podstawie jakich książekKonspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat prezentacji, takie jak wykorzystana bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Konspekt jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy osoba przygotowuje się do napisania jakiejś ważnej pracy lub też do przedstawienia istotnej wypowiedzi ustnej.. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 18 maja].. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 1) opisuje zjawiska i czynności; 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.. a) personifikacja b) metafora c) apostrofa d) paradoks.. Jest używany przy pisaniu wypracowań, prac dyplomowych, przemówień itp.Przeważnie robi się coś takiego..

Ramowy plan wypowiedzi: 1.

Wniosek poety na temat życia.. Stwierdzenie, iż ludzie żyją w ciągłym strachu 6.. Piątek, 18 maja to kolejny dzień drugiego tygodnia .Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu.. Pytania na ustny polski 2005 (782)wypowiedŹ monologowa - krok po kroku Kluczem do sukcesu egzaminacyjnego jest, o czym wspominam właściwie przy każdej sposobności, zastosowanie pewnych schematów, procedur postępowania.. ZAKOŃCZENIE piszesz PODSUMOWANIE I POTWIERDZENIE TEZY.Argumenty (rozwinięcie wypowiedzi) Rozwinięcie to z całą pewnością najobszerniejsza i najbardziej wymagająca część matury ustnej z języka polskiego.. Kolejność przedstawianych argumentów: a) utwór, który wybrałaś - argumenty b) utwór, który wybrałaś .Najczęściej zadanie to polega na zinterpretowaniu obrazu w sposób ukierunkowany w poleceniu oraz odwołaniu się do literatury, w której wykorzystany jest podobny motyw, poruszany jest podobny temat.. Dracula, reż. Coppola F. F, USA 1992.Przygotowanie się do wypowiedzi, czyli jak napisać konspekt Wbrew pozorom piętnaście minut to wcale nie tak wiele, a czas, który dłużył się przed wejściem do sali, podczas samego egzaminu szybko mija..

Motyw, vanitas w wierszuKonspekt i ramowy plan wypowiedzi.

Już od roku szkolnego 2009/2010 maturzyści nie muszą mieć (oddawać, wnosić na salę egzaminacyjną) konspektu prezentacji maturalnej z ramowym planem wypowiedzi.. Konspekt przedstawia zarys takiej pracy, a więc jak ma ona konkretnie .1.. Występujące w wierszu środki stylistyczne.. 19 lutego, 2018 admin Studenci 0.. Zadanie egzaminacyjne na ustną maturę z języka polskiegoPlan wypowiedzi powinien wyglądać następująco: 1.. Rozpatrywanie poglądów przez poete 4.. Cechy i zasady tworzeniaAnalizowaną kwestię podzielić należy na szczegółowe zagadnienia, które przedstawia się w kolejnych punktach.. Przygotowując się do odpowiedzi ustnej do zadania z tekstem ikonicznym, warto ułożyć sobie wypowiedź zgodnie z poniższym konspektem: 1.konspekt lekcji jĘzyka angielskiego w klasie v szkoŁy podstawowej temat: jobs for all - Ćwiczenia leksykalne i. cele zajęć 1. .. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi oraz fakt, że opowiadający (narrator) sam decyduje, które elementy opowiadania podać szerzej, które tylko zasygnalizować, a których w ogóle nie uwzględniać.. Omów na wybranych przykładach.". Co to jest konspekt - definicjaKonspekt to skrót wypowiedzi pisemnej lub ustnej ujęty w punktach, bardziej szczegółowy niż plan..

Polega na wykonaniu pewnego skrótu dłużej wypowiedzi w punktach.

Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest oddanie w terminie bibliografii do prezentacji i co najważniejsze: .Egzamin ustny z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.. Teza to główna myśl pracy, coś, co masz zamiar w swojej pracy udowodnić i co będziesz udowadniać argumentami czyli utworami, które wybrałaś 2.. Wtedy przygotowuje się tzw. plan działania.. Określenie problemu: a. motyw zbrodni i kary częstym motywem w tekstach literackich, b. pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Dlaczego ludzie popełniająPlan ramowy wypowiedzi ustnej 1.. Stwierdzenie, iż ludzie żyją w ciągłym strachu.. Wniosek poety na temat życia 5.. Przedstawienie tematu wiersza.. I Literatura podmiotu: Boudelaire Ch., Przemiany wampira [w:] Boudelaire Ch., Kwiaty zła, Zielona Sowa, Kraków 2009.. Nieodłącznym elementem prezentacji maturalnej jest plan wypowiedzi, który musisz zabrać ze sobą na egzamin.. Mając przygotowaną tezę, należy wybrać argumenty, które będą dowodziły jej prawdziwości.Konspekt może się składać ze skrótowych zwrotów, równoważników zdań czy też po prostu haseł, które potem należy rozwinąć (np. "obu czyta się ciężko, bo język" - w wypracowaniu napisać trzeba będzie jednak: "Utwory obu pisarzy nie są łatwe w lekturze ze względu na język…").Przykładowy ramowy plan wypowiedzi Temat: Motyw zbrodni i kary w tekstach literackich..

Motyw, vanitas w wierszuJak napisać idealny konspekt.

Przedstawienie tematu wiersza 2.. WSTĘP piszesz sobie TEZĘ i jakieś ważne zdania, które chcesz powiedzieć.. Konspekt przykładowej odpowiedzi na temat: Jakie odczytanie Dziadów cz. III Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym?. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV c PRZEPROWADZONEJ DNIA 28 LUTEGO 2014 ROKU .. dba o kulturę i poprawność języka podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej chętnie i otwarcie wyraża własne sądy , opinie .. O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Regulamin - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania .Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty JĘZYK POLSKI Mówienie Zakres trudności: Wypowiedzi ustne Symptomy zaburzeń Trudności w: uczeniu się i korzystaniu wiedzy przekazywanej metodą werbalną, typu: pogadanka .. Konspekt oddajemy poloniście (bądź innej osobie, którą wskaże dyrektor szkoły) najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.Warto natomiast stosować równoważniki zdań lub krótkie, hasłowe zdania w formie wypunktowanej punkt po punkcie liście.. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tworzenia takiego planu.Plan ramowy wypowiedzi ustnej.. Po przeczytaniu lub w trakcie czytania warto również tuż obok napisać odpowiedzi i wskazówki (w nawiasach) ułatwiające organizację wypowiedzi.Konspekt (łac. conspectus) to schematyczny zapis (zarys, szkic) większego tekstu lub wypowiedzi ustnej.. Wstęp: tutaj 2,3 podpunkty, które określają temat i postawienie tezy.. Porządkują one wypowiedź i nadają jej konkr.Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2018 18 MAJA.. Jak go napisać i co powinny zawierać poszczególne jego części?. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.KONSPEKT WYPOWIEDZI USTNEJ Jan Kowalski klasa IIIF Temat: "Motyw wampira w różnych tekstach literackich i innych.. Przykłady prezentacji maturalnych.6 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.MATURA USTNA POLSKI 2018: 18 MAJA 2018 [TEMATY, PYTANIA].. Cel główny: • Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu słownictwa dotyczącego pracy (popularne zawody oraz przymiotniki określające osoby wykonujące te zawody); 2.Jak napisać opowiadanie 12 marca 2020 0 Przez admin ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt