Charakterystyka mechaniczna silnika klatkowego

Pobierz

Wirnik może być klatkowy lub pierścieniowy.Cicha konstrukcja dmuchawy klatkowej silnika indukcyjnego klatkowego to silnik wentylatora klatkowego, definiujący silnik indukcyjny klatkowy i silnik indukcyjny z pierścieniem ślizgowym.Występują najczęściej jako silniki o wirnikach klatkowych (zwartych), o mocy od kilku watów do kilkuset kilowatów, na napięcie znamionowe od 0,4 do 6 kV.. TEMAT : Badanie rozruchu silnika asynchronicznego klatkowego .Rodzaj silnika asynchronicznego klatkowego.. znalazłem tylko to tzn, sam to narysowałem wzorując się na rozruchu gwiazda-trójkąt, ale wiem czy aby napewno to to.Podobnie jak w silniku asynchronicznym, silnik ten zwykle posiada trójfazowe uzwojenie stojana, wytwarzające magnetyczne pole wirujące.. Wykonanie silnika pierścieniowego jest o wiele droższe, ale konstrukcja ta, poprzez możliwość dołączania dodatkowych elementów do uzwojenia wirnika posiada zdecydowanie bogatsze właściwości ruchowe.. Pręty te są zwarte na obu końcach (stąd nazwa silnik klatkowy).Witam pytanie brzmi: Narysuj w tym samym układzie współrzędnych charakterystyki mechaniczne silnika klatkowego dla połączenia w trójkąt i w gwiazdę.. Silnik indukcyjny klatkowy może mieć wyprowadzone trzy (ewentualnie cztery) zaciski lub sześć zacisków.. Przy zasilaniu silnika z tyrystorowego przemien­ nika częstotliwości przebieg napięcia znacznie różni się od sinusoidy i w grę wchodzą czynniki trudne do ujęcia analitycznego..

Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego.

Skutkuje to podwyższeniem rozruchowej części charakterystyki momentu w funkcji prędkości.. Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia 201 .. stawione na rysunku 13.4a i odpowiadające im charakterystyki mechaniczne (rys. 13.4b).. Jedynymi elementami podlegającymi zużyciu są w nim łożyska.magnetycznego.. Uzwojenia wirnika (w przypadku silnika klatkowego) tworzą charakterystyczną klatkę.. W celu wyznaczenia charakterystyki mechanicznej należy: włączyć badany silnik na napięcie 380 V, zmieniać obciążenie silnika (poprzez zmianę prądu wzbudzenia hamownicy) od momentu maksymalnego do zera (punkty B i C charakterystyki z .1.. Silniki z wirnikami uzwojonymi, zwane silnikami pierścieniowymi są budowane w zakresie mocy od około 2 kW do kilku MW przy takich samych napięciach zasilania.charakterystyka mechaniczna silnika klatkowego.. znalazłem tylko to tzn, sam to narysowałem wzorując się na rozruchu gwiazda-trójkąt, ale wiem czy aby napewno to to.Rozruch silników indukcyjnych klatkowych Włączenie silnika do sieci o pełnym napięciu wiąże się z wystąpieniem dużych (od 4 do 7IN) prądów rozruchowych..

Określenie typu silnika.

Współczesne silniki indukcyjne klatkowe mają wirniki głębokożłokowe, tj. ze znacznym udziałem wypierania prądu przy częstotliwościach powyżej 20 Hz.. Trzy zaciski oznaczają, że uzwojenie stojana zostało już skojarzone "wewnątrz" silnika w układ trójkąta lub gwiazdy.Charakterystyki mechaniczne silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia przy zachowaniu U s /f s = const .. Rozważano kilka wersji projektowych silnika, obejmujących wirniki klatkowe o różnych wymiarach żłobków oraz wirnik kubkowy zalewany.Badanie asynchronicznego silnika klatkowego.. 103 Powyższe zależności są słuszne dla silnika asynchronicznego zasilanego napięoiem sinusoidalnym.. Gdy zasilamy silnik z sieci trójfazowej o napięciu znamionowym 400 V, połączenie uzwojeń w trójkąt odpowiada napięciu 400 V, natomiast przy połączeniu w gwiazdę obniżamy napięcie zasilające o pierwiastek z trzech.Badanie rozruchu silnika asynchronicznego klatkowego, AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA.. Jestem tu nowy.. Maszyna prądu stałego jest wirującą maszyną elektryczną, która przekształca energię elektryczną prądu stałego w energię mechaniczną (silnik prądu stałego) lub zamienia energię mechaniczną w energię elektryczną prądu stałego (generator prądu stałego).Charakterystyka mechaniczna jednofazowego silnika klatkowego z oporową fazą rozruchową Silnik rozwija moment rozruchowy M r, pod wpływem którego rusza i pracuje na krzywej 1 do chwili osiągnięcia prędkości obrotowej np. przy tej prędkości następuje zadziałanie wyłącznika odśrodkowego i przejście na krzywą 2, na której odbywa .Charakterystyka mechaniczna SA obliczona na podstawie schematu zastępczego 2 12 22 2 0 2; ; ( );; 2 k e k k kz z kk z M M s s ss R s X X X X L X mU U MM Xf w w Me - moment elektromagnetyczny silnika, Mk - moment maksymalny, krytyczny, sk - poślizg przy momencie maksymalnym, U - napięcie zasilania fazowe m - liczba faz , f .Trójkąt..

Oględziny badanego silnika i hamowni wiroprądowej a.

silnika moc mechaniczna wzrasta i przy prędkości obrotowej n = 2250 obr./min silnik dysponuje już mocą Pm = 79,4 kW. .. sowaniu silnika asynchronicznego klatkowego typu dSKK(s) 180L4z, stosowanego obecnie w napędzie posuwu kombajnu .1) Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego przedstawia zależność momentu M na wale silnika od jego prędkości obrotowej n. Rys 10.. Pobierz cały dokument badanie.rozruchu.silnika.asynchronicznego.doc Rozmiar 32 KB: Fragment dokumentu: AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI.. Różnice występują w wirnikach tych silników.Podobne tematy do charakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego 3-fazowego - wykres charakterystyka mechaniczna silnika klatkowego Witam pytanie brzmi: Narysuj w tym samym układzie współrzędnych charakterystyki mechaniczne silnika klatkowego dla połączenia w trójkąt i w gwiazdę..

(rys. 1.1) Rys. 1.1 Uzwojenie stojana silnika indukcyjnego (schemat ideowy).

2) Charakterystykę mechaniczną silnika indukcyjnego można wyrazić za pomocą wzoru Klossa, określającym zależność momentu od poślizgu: gdzie:charakterystyka mechaniczna silnika klatkowego.. 1,0 sN s U UCharakterystykę mechaniczną naturalną silnika klatkowego, w porów-naniu do charakterystyki silnika pierścieniowego (ćwiczenie nr 8), cechuje większy moment rozruchowy (przy s = 1), większy poślizg krytyczny, mniejsza przeciążalność znamionowa momentem oraz większy poślizg znamionowy.. Podłączenie uzwojeń silnika w trójkąt powinno odpowiadać napięciu znamionowemu sieci zasilającej.. Wartości prądu rozru-Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik.. Jest to niebezpieczne zarówno dla silnika (skutki termiczne, elektrodynamiczne), jak i dla zasilającej sieci (duży spadek napięcia w sieci).Uzwojenia badanego silnika skojarzyć w gwiazdę, a następnie zestawić układ pomiarowy wg rys. 7.. Witam Wszystkich Forumowiczów.. I teraz właśnie nie wiem czy cała charakterystyka mechaniczna prawie proporcjonalnie 3 krotnie się zmniejsza.. Witam pytanie brzmi: Narysuj w tym samym układzie współrzędnych charakterystyki mechaniczne silnika klatkowego dla połączenia w trójkąt i w gwiazdę.. Wewnętrzną stronę stojana tworzy pakiet z blach o wyciętych żłobkach, w których są umieszczone fazy uzwojenia.. Klatka ta to nieizolowane pręty miedziane lub aluminiowe, umieszczone w żłobkach wirnika.. Mam pytanie odnośnie silników asynchronicznych.. Silnik klatkowy ma bardzo prostą, tanią, i łatwa w utrzymaniu konstrukcję.. .W zależności od rodzaju wirnika rozróżnia się silniki klatkowe i pierścieniowe.. przez AKON129 » cze 30, 2017 11:13 .. Witam pytanie brzmi: Narysuj w tym samym układzie współrzędnych charakterystyki mechaniczne silnika klatkowego dla połączenia w trójkąt i w gwiazdę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt