Oddziaływania antagonistyczne konkurencja pasożytnictwo prezentacja

Pobierz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji: Dowiesz się jakie są typy oddziaływań między organizmami.. Już jest cały materiał z biologii, a dodatkowo kilka filmów z chemii ;)Fanpage na Facebook.Wśród zależności antagonistycznych są wyróżniane : konkurencja (zob.. Oddziaływania nieantagonistyczne to mutualizm, komensalizm, protokooperacja i neutralizm.. Drapieznictwo - występuje, gdy populacja jednego gatunku działa na szkodę populacji drugiego gatunku i nie może bez niego żyć.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Po zakończonej prezentacji uczniowie współpracując z sąsiadami z ławki poszukują odpowiedzi na pytanie : Czy istnieje zależność między liczebnością populacji drapieżnika i ofiary, jeżeli tak to jaka?. Pasożytnictwo.. różnych gatunków,populacji.. Wymieniam rodzaje zależności występujących między organizmami.. Najlepiej nasze polskie gatunki zwierząt konkurencji, drapieżnictwo i pasożytnictwo.. Antagonistyczne: Roślinożerność.. Proszę pilnie o pomoc!. pozytywnie.. m.in. zasada Gausego, wzrost logistyczny liczebności populacji, oscylacje i fluktuacje liczebności populacji ), pasożytnictwo, drapieżnictwo (zob.. Wyróżnia się następujące oddziaływania nieantagonistyczne: symbioza - relacja przynosząca obustronne korzyści,Oddziaływania korzystne to tzw. nieantagonistyczne, a oddziaływania niekorzystne to antagonistyczne..

A) Oddziaływania nieantagonistyczne nieantagonistyczne.

Uczeń: • określa, co to są pasożytnictwo i konkurencja; • wskazuje zasoby przyrody, o które konkurują przedstawiciele jednego gatunku między sobą i z innymi gatunkami; • podaje przykłady pasożytów wewnętrznychi zewnętrznych;Na czym polegają oddziaływania ujemne (antagonistyczne)?. Poznasz przykłady konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej między organizmami.. Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.Rodzaje zależności pomiędzy organizmami .. Sprawia to, że organizmy rywalizują ze sobą, np. rośliny konkurują o światło, wodę i sole mineralne, a zwierzęta - o pokarm czy miejsce do rozrodu.Konkurencja - to rodzaj oddziaływania antagonistycznego, w którym populacje rywalizują o zasoby środowiska.. środowisku, wpływające na rozwój organizmów .. powiązania, które zachodzą pomiędzy osobnikami .. Rodzaje zależności pomiędzy populacjami różnych gatunków Stosunki nieantagonistyczne Stosunki antagonistyczne Mutualizm Protokooperacja Komensalizm Drapieżnictwo Pasożytnictwo Konkurencja Mutualizm Mutualizm to bardzo ścisły .Oddziaływania międzygatunkowe 1.Typy oddziaływań w obrębie jednego populacji: a. konkurencja( pokarm, pozycja w stadzie , samice, teren) b. życie z stadach , klanach rodzinnych, społecznościach c. skupianie się w grupy na czas wędrówek 2..

Temat: Oddziaływania antagonistyczne w populacji - konkurencja .

równanie Lotki-Volterry, wzrost logistyczny liczebności populacji ), allelopatia, amensalizm.konkurencja międzygatunkowa wywieranie na siebie wpływu dwóch gatunków, które albo korzystają z tych samych, ograniczonych zasobów środowiska-wówczas korzyść odnosi gatunek A, a szkodę gatunek B, ponieważ tego z czego oba chcą skorzystać, nie starczą dla nich obu naraz-albo ograniczają się nawzajem Przedstawiciele jednego gatunku odżywiają się osobnikami drugiego gatunku.. Przykład konkurencji.. negatywnie.. AllelopatiaZwiązek między dwoma organizmami, z których jeden jest pasożytem (odnosi korzyści) a drugi żywicielem (ponosi straty) - neutralne.. Lekcja 16.. Konkurencja .. Dowiesz się czym jest konkurencja..

konkurencja

.. Do stosunków antagonistycznych, czyli negatywnych zaliczamy: - pasożytnictwo - drapieżnictwo - konkurencja PASOŻYTNICTWO - posożyt żyje kosztem gospodarza i działa na jego szkodę, ponieważ inaczej nie może utrzymywać się przy życiu.Prezentacja na temat cech populacji .. Pasożytnictwo.. Typy oddziaływań między gatunkami: a. antagonistyczne: - konkurencja - pasożytnictwo - amensalizmOddziaływania antagonistyczne.. roślinożeność.. Konkurencja pasożytnictwo.. KonkurencjaOpis teoretyczny omawianego zjawiska:Konkurencja jest interakcją antagonistyczną, w której gatunki rywalizują o zasoby niezbędne do życia..

Antagonistycznedrapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja.

pasożytnictwo.. KONKURENCJA (-/-) Jest to typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska.. Oddziaływania antagonistyczne.. wspólnie żyjącymi w danym .. Rodzaje oddziaływań nieantagonistycznych (korzystnych) mutualizm protokooperacjaPrzydatność 85% Stosunki antagonistyczne.. - nieantagonistyczne..

pasożytnictwo

.W biocenozach mają miejsce również oddziaływania antagonistyczne pomiędzy populacjami różnych gatunków.. Oddziaływania antagonistyczne.. Do oddziaływań takich należy drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja, allelopatia, amensalizm.. !Zapraszam do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale.. Korzyść odnoszą drapieżnki, stratę zaś ofiary.Potrzebuje przykładów pomiędzy jakimi zwierzętami , owadami itp. zachodzą oddziaływania antagonistyczne.. Pobierz.. Pasożytnictwo - polega na tym, ze jeden z organizmów żyje kosztem drugiego, a wiec korzyści są jednostronne.Temat 17.. Ogólnie dzieli się je na antagonistyczne oraz nieantagonistyczne.. - Drapieżnictwo polega na chwytaniu i zabijaniu jednych organizmów przez drugie w celu zdobycia pokarmu.Pasożytnictwo, parazytyzm - rodzaj antagonistycznego oddziaływania między osobnikami różnych gatunków, z których jeden (pasożyt) odnosi korzyści kosztem drugiego (żywiciela), wykorzystując go okresowo lub stale jako źródło pokarmu bądź innych zasobów, prowadząc do obniżenia jego dostosowania.Oddziaływania nieantagonistyczne, interakcje nieantagonistyczne - rodzaj zależności międzygatunkowych polegających na tym, że żadna ze stron nie ponosi szkody na skutek wzajemnych oddziaływań..

Oddziaływania antagonistyczne.

Jest toKonkurencja zachodzi wtedy, gdy osobniki tego samego gatunku lub różnych gatunków korzystają z tych samych zasobów środowiska, czyli ich nisze ekologiczne w pewnym stopniu się pokrywają.. Pasożytnictwo.. - antagonistyczne.. Przykładem takiego oddziaływania jest allelopatia ujemna polegająca na szkodliwym wpływie substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny na inne rośliny lub mikroorganizmy.Scenariusz lekcji 17.. Zależności te można podzielić na stosunki .. Drapieżnictwo Drapieżnictwo jest to takie oddziaływanie pomiędzy osobnikami różnych gatunków, w którym populacja jednego gatunku działa zdecydowanie na szkodę drugiego, ale bez niego nie może żyć, ponieważ stanowi on jego pokarm.Typ oddziaływania antagonistycznego, w którym osobnik jednego gatunku zabija osobniki innego gatunku.. bądź .. Do antagonistycznych należą konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo i amensalizm.. Oddziaływania antagonistyczne między populacjami są niekorzystne dla jednej lub obu populacji.. Drapieżnictwo .. Oddziaływania antagonistyczne to takie, w których przynajmniej jeden gatunek ponosi straty.. Konkurencja.. antagonistyczne.. Rodzaje oddziaływań antagonistycznych (niekorzystnych) konkurencja pasożytnictwo drapieżnictwo roślinożerność 2.. Określam, na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa.. Do tego celu wykorzystują wykres znajdujący się w podręczniku.Oddziaływania antagonistyczne ( niekorzystne dla co najmniej jednego osobnika) Drapieżnictwo.. Przykłady pasożytnictwa(inaczej oddziaływania, interakcje)to różnego rodzaju .. Jest to forma współżycia organizmów o podobnych wymaganiach środowiskowych, polegająca na rywalizacji o zasoby środowiska między osobnikami należącymi do jednego gatunku (konkurencja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (konkurencja międzygatunkowa) lub ich zgrupowań (konkurencja międzyzespołowa).antagonistyczne oddziaływanie między osobnikami jednego gatunku; sposród zwykle bardzo licznego potomstwa jednego osobnika pozwala zachować przy życiu tylko kilka osobników najlepiej przystosowanych do środowiska; u wielu ptaków i ssaków konkurencja wewnątrzgatunkowa o dostęp do samic sprawia, że rozmnażają się tylko najsilniejsze i najzdrowsze samceZależności antagonistyczne to takie stosunki, w przypadku których straty ponosi przynajmniej jeden z gatunków wchodzących w interakcję.. konkurencja.. drapieżnctwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt