Opis stanowiska pracy pielęgniarki wzór

Pobierz

ABSTRACTpielęgniarka opieki ogólnej, pielęgniarka rodzinna.. Na co dzień współpracuję z zespołem lekarzy oraz pielęgniarek (4).Opis stanowiska pracy musi jasno przedstawiać pracownikowi, jak powinien się przygotować oraz co powinien wiedzieć, podejmując pracę na tym stanowisku.. Podstawa prawna.. Pielęgniarka to zawód, który wymaga szczególnego zestawu cech charakteru.. Informacje, które powinny znaleźć się na takim dokumencie, przedstawia poniższa tabela.. Sprząta pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne na jednym poziomie (brak schodów i progów) w obrębie jednego piętra.. W pracy często posługuję się językiem angielskim (posiadam certyfikat FCE) (3).. - stawianie baniek.. Definicja i/lub opis zawodu Pielęgniarka to osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, udzielająca świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.. Aby pracować w zawodzie pielęgniarki trzeba ukończyć dwustopniowe studia .Wzór opisu stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej - 2011 r.doc 0.08MB.. Zakres czynności pielęgniarskich: na zlecenie lekarza: - iniekcje (zastrzyki) - kroplówki.. - opatrunki na rany, oparzenia, odleżyny.. Jest ona odpowiedzialna za wyniki w zakresie jakości, ilości i wydajności przydzielonego jej zespołu.Świadectwo pracy a zajmowane stanowiska..

Opis stanowiska pracy.

Niezależnie od tego, jakie moduły zawierać będzie ten dokument, ważne jest, by zdefiniować wszystkie kryteria opisu i wystandaryzować je zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak i stylistyki i formy.Charakterystyka stanowiska pracy sprzątaczki: Sprzątaczka wykonuje pracę w obiekcie biurowym.. W tym miejscu świadectwo zawiera zatem wszystkie stanowiska, które zajmował zatrudniony u przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo pracy oraz informacje o tym, jakie pełnił funkcje.. Opis stanowiska jest dokumentem przedstawiającym, dlaczego stanowisko zostało utworzone i po co istnieje w organizacji firmy lub przedsiębiorstwa.Pielęgniarka wykonuje całą masę odpowiedzialnych zadań.. Opis stanowiska pracy jest sporządzoną na piśmie listą wymagań wobec osoby zajmującej to stanowisko.Uniwersalny prosty wzór opisu stanowiska pracy Formularz opisu stanowiska pracy rekomendowany w zaawansowanej polityce personalnej Informacja o dobrych praktykach stosowania opisów stanowisk pracyOpis stanowiska pracy Wzór wypełnionego formularza Wymagania stanowiska Wykształcenie - Wymagane wykształcenie średnie techniczne - Preferowany kierunek wykształcenia związany z profilem hutniczo-mechanicznym oraz odlewnictwem Doświadczenie zawodowe - Wymagane minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w firmie z branżyOcena pracownika - opis dokumentu..

nazwa stanowiska.

Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej M.P.. INFORMACJA.. Podobnie jak większość dokumentów, opinia o pracowniku powinna w prawym górnym rogu zawierać miejscowość i datę.. Opis stanowiska pracy stanowi zarys podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności samego pracownika.. Warto jednak wiedzieć, że obowiązki pielęgniarki są znacznie szersze.rekrutacja pracownika, opis stanowiska pracy, środowisko pracy, zadania opiekuna adaptacji zawodowej, oraz rol ę kwali fi kacji i kom-petencji pracownika w procesie adaptacji zawodowej i społecznej w nowym miejscu pracy.. Kolejnym elementem jest centralnie umiejscowiony nagłówek "OPINIA".Download: Pielęgniarka - opis stanowiska.doc.. Osoba pragnąca pracować na tym stanowisku musi być wrażliwa, empatyczna, ale również stanowcza.. Jej czynności zawodowe obejmują podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza, które czasami trudno jest rozszyfrować, wykonywanie prostych zabiegów np. iniekcji czy zmiany opatrunku oraz przygotowuje pacjentów i asystuje lekarzowi przy operacjach.Wykonywane czynności..

Nie wynika to wprost z przepisów, ale poszczególne stanowiska ...

Musi lubić pracę z ludźmi, być odporna na stres.. Opisy Stanowisk pielęgniarek stanowią dokumenty zawierające informacje o wymaganiach dla danego zawodu, zakresy obowiązków i praw pracownika.. Nie myje okien i opraw oświetleniowych (nie wykonuje pracy na wysokości).. Kandydata cechują ponadto .Warto również napisać zdanie wyjaśniające powód aplikowania na konkretne stanowisko, używając przy tym pełnej nazwy placówki czy firmy, do której aplikujesz.. Zadania: planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia pacjenta oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania (indywidualizacja opieki)Zastępstwa: zastępowana przez: zastępcę pielęgniarki, położnej oddziałowej, Cel stanowiska: organizowanie i realizacja kompleksowych świadczeń.. Uniwersalny papier tego rodzaju nie istnieje, dokładny wykaz informacji jest określona konkretnym miejscem pracy pielęgniarki.. Wydziela się ją ze względu na określoną czynność zawodową lub grupę takich czynności, które są wykonywane przez jednego pracownika.. jku1.Pielęgniarka - zakres obowiązków.. Opis stanowiska pracy.. Do jej zadań należy:OPIS STANOWISKA: TEAM LEADER/ KIEROWNIK PRODUKCJI Informacje ogólne: Osoba na stanowisku team leadera/ kierownika produkcji zarządza zespołem od 30 do 50 pracowników produkcyjnych i dba o optymalną współpracę w zespole..

podanie pełnej, precyzyjnej nazwy stanowiska.Zakres obowiązków pielęgniarki.

- zdejmowanie szwów.Wzór listu motywacyjnego dla Pielęgniarki (opis zawodu +obowiązki) Oto przykładowy list motywacyjny napisany pod kątem absolwentki kierunku pielęgniarstwa w szkole wyższej.. Od ponad 4 lat pracuję jako pielęgniarka w Szpitalu Miejskim im.. Pobierz.. Nieco niżej i po lewej stronie umieścić należy dane autora - imię i nazwisko, stanowisko i nazwę firmy.. Cel stanowiska: zapewnienie kompleksowej, ciągłej opieki pielęgniarskiej zgodne z aktualną.. Poniżej zamieszczamy wzór podsumowania zawodowego pielęgniarki, który może służyć Ci za przykład lub inspirację do stworzenia własnego opisu.Jestem magistrem pielęgniarstwa (Warszawski Uniwersytet Medyczny) (1) i od ponad 3 lat pracuję jako pielęgniarka w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (2).. Franciszka Raszei.. - pobieranie krwi do badań laboratoryjnych.. wiedzą i kwalifikacjami.. Działalność pielęgniarki powinna mieć charakter koordynujący, a do jej zadań należy w szczególności:: Pielęgniarka oddziałowa .. Zadania: organizuje prace pielęgniarek/położnych poprzez planowanie i dobór prawidłowychCele istnienia stanowiska: Zgodnie ze specyfiką miejsca realizacji świadczeń zdrowotnych, pielęgniarz w ochronie zdrowia pracujących realizuje zadania z zakresu: Rozpoznawania i oceny czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, Nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska pracy, Profilaktyki chorób zawodowych, Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w środowisku pracy, Udziału w diagnozowaniu, pielęgnowaniu i procesie rehabilitacji zawodowej-leczniczej .Opisy stanowisk pielęgniarek w różnych dziedzinach.. 2015 poz. 724.CV pielęgniarka - wzór podsumowania zawodowego dopasowanego do oferty pracy: Jestem magistrem pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.. W pkt 3 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany wskazać, jaką pracę wykonywał pracownik.. Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.. Należy .OPIS STANOWISKA PRACYKOMÓRKA ORGANIZACYJNA: (wpisać nazwę, działu, pionu, departamentu)NAZWA STANOWISKA:PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: ZASTĘPSTWA: Pełni zastępstwo: Jest zastępowany przez: WSPÓŁPRACA: (określić częstotliwość i charakter kontaktów) W firmie:Zobacz jak napisać opis stanowiska pracy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem opisu stanowiska pracy.. Każdy z nas bowiem miał z pewnością choć raz pobieraną krew do badania.. Osoba ubiegająca się w liście o tę posadę to licencjat pielęgniarstwa, z praktykami odbytymi w szpitalu na oddziale dermatologii.. Na co dzień pracuję w 20-osobowym zespole pielęgniarek oraz lekarzy.Jest przeznaczona dla wszystkich zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy: lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, higienistów przemysłowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów pracy, przedstawicieli pracowników (społecznych inspektorów pracy) i innych kompetentnych osób.Tworzenie opisu stanowiska pracy.. Dodaj go jako pierwszy!. pielęgniarskich zgodnie z aktualną wiedza i kwalifikacjami.. OPIS.. Nie istnieje jeden określony wzór opisu stanowiska, firmy mogą stworzyć różne wzorce zawierające odmienne informacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt