Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pobierz

Zobacz również Scenariusze zajęć 1 Komentarze.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:PRZYKŁADOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO — EDUKACJA PRZEDSZKOLNA: Data dodania: 2011-10-23 16:54:49 Autor: MONIKA WOSZCZYK: Poniżej przedstawiam swój Plan Rozwoju Zawodowego, który będę realizować w przedszkolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.Jest to przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kształcenia zintegrowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z 14 listopada 2007 r. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.. Ponadto w artykule znajdziecie również przykładowy plan rozwoju zawodowego.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca .Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.

- Karta Nauczyciela (Dz. U.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Otwórz dokument Anna KiełbNauczyciel mianowany‧Nauczyciel kontraktowy‧Nauczyciel dyplomowanyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. Dlatego, chce podzielić się z Wami szczegółami tego procesu.. Pobierz Ten plik można za pomocą pobrań.. §8 ust.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020..

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Październik 2017r.. nauczycielska dwuprzedmiotowa z wiedzą .plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszNauczycielowi zostaje przydzielony opiekun stażu, którym może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany (art. 9c p. OstródaAnaliza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( m. in.. Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju (nie jest to cały dokument), oczywiście proszę wziąć pod uwagę inne terminy i zadania zgodne z Państwa pracą i specyfiką szkoły.. 2.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.Staż na nauczyciela kontraktowego mam już za sobą.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.. Scenariusze zajęć 1.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej..

ze zm.) - rozdział 3a;Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.

:-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Przykładowy wniosek 2021.. Dlatego, chce podzielić się z Wami szczegółami tego procesu.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2.. Poznanie organizacji, zadań i zasad .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Z 2018 r. poz .2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata Mikucka3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego,..

- opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.

Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracował: mgr Oskar Rożewicz Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i historii, wychowawca, tutor Posiadane kwalifikacje: • Studia I stopnia (licencjackie): Filologia angielska, spec.. Zwróćcie uwagę na fakt, że plan każdy musi zredagować pod siebie, potrzeby szkoły, sugestie opiekuna stażu i dyrektora placówki.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Czerwiec 2016.. Więcej z tego numeru Czerwiec 2016. stron .. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, nauczyciel ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego opracowuje plan rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi .nauczyciela.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego (+ przykładowy plan rozwoju zawodowego, kontrakt) Staż na nauczyciela kontraktowego mam już za sobą.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela - Posiadane kwalifikacje - Nazwa i adres przedszkola - Okres stażu - Czas trwania stażu - Opiekun stażu - §7 ust.2 pkt 1 rozporządzenia - Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: 1.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Witajcie!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt