Xyzal charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.. Produkt leczniczy zawiera parafinę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.. Lek Xyzal stosuje się w leczeniu objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa); - pokrzywką.Jak każdy lek, również Xyzal 0,5 mg/ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Claritine, 1 mg/ml, syrop 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum)..

4. stopnia Przerwać podawanie produktu leczniczego Votubia.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Egzysta 25 mg, kapsułki, twarde Egzysta 50 mg, kapsułki, twarde Egzysta 75 mg, kapsułki, twarde Egzysta 100 mg, kapsułki, twarde Egzysta 150 mg, kapsułki, twarde Egzysta 200 mg, kapsułki, twarde Egzysta 225 mg, kapsułki, twarde Egzysta 300 mg, kapsułki, twarde 2.Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Betahistini dihydrochloridum Każda tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.leki.urpl.gov.plNAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. a. wytwÓrca substancji biologicznie czynnej oraz wytwÓrca odpowiedzialny(i) za zwolnienie seriiPo rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml..

Stosowanie produktu leczniczego należy rozpocząć jak najszybciej po przeszczepieniu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betnovate, 1,22 mg/g, krem 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prokit, 50 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Substancje pomocnicze: 1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hitaxa, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BETASERC, 24 mg, tabletki.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitrona matrycy DNA, .Dawka produktu leczniczego Valtrex wynosi 2000 mg cztery razy na dobę.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA SyropCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

3.data ostatniej aktualizacji tekstu charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego 02/2020 zakaz sprzedaŻy, dostawy i/lub stosowania, jeŻeli dotyczy nie dotyczy.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.. Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol w ilości 105 mg/ml.. 1ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku po rozpuszczeniu zgodnie z punktem 6.6.Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.. Dawkę należy zmniejszyć w zależności od klirensu kreatyniny (patrz poniżej: Zaburzenia czynności nerek).1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: − 0,675 mg metylu parahydroksybenzoesanu/ml; − 0,075 mg propylu parahydroksybenzoesanu/ml; − 0,4 g .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Premedykacja i leki profilaktyczne Przed każdym podaniem produktu leczniczego Blitzima należy podać premedykację w postaci lekuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY Kazdy ml kropli doustnych, roztworu zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku, jedna kropla roztwaru zawiera 0,5 mg cetyryzyny dichlarawodorku.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zyrtec, 10 mg/ml, krople doustne, roztw6r 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1 mg Loratadinum (loratadyny).. Xyzal, 0,5 mg/ml, roztwór doustny.. SKLAD JAKOSCIOWY IILOSCIOWY SPRAWDZONO POD WZGL~DEM MERYTORYCZ~~~~ 2013 -04 -0 5 \IV v,,", KaZda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum) .Lek przeciwalergiczny.. Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Trombocytopenia 2. stopień (<75, ≥50x109/l) do czasu, gdy nasilenie objawów osiągnie stopień Okresowo przerwać podawanie produktu leczniczego aż 1 (≥75x109/l .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 74,68 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt