Charakterystyka usługi w biznesplanie

Pobierz

- opis technologii.. Opisanie cech szczególnych ma znaczenie w przypadku nowych przedsiębiorstw, które nie mogą się pochwalić długoletnim doświadczeniem zawodowym.Biznesplan to nic innego jak dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.Trzeba w nim wymienić cele, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości, przeanalizować jak to się ma do aktualnych uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych.Podsumowując, ten fragment biznesplanu powinien zawierać następujące informacje: - opis produktu lub usługi.. Lokalizacja przedsięwzięcia 2.3.. Różnica przejawiać się będzie chociażby tym, że działające przedsiębiorstwo tworzy zwykle biznesplan w celu rozszerzenia swojej oferty o nowy produkt bądź usługę.Charakterystyka produktu/usługi Charakterystyka produktu/usługi Salon będzie świadczył szeroki zakres usług fryzjerskich (mycie, strzyżenie, koloryzacja, modelowanie) połączone z profesjonalnym doradztwem zarówno w zakresie koloryzacji jak i zabiegów pielęgnacyjnych na włosy, doborze odpowiedniej fryzury dotyczy to10 Ogólna charakterystyka firmy Ogólna charakterystyka firmy powinna obejmować: ̴Podstawowe cele i założenia (konkretne, wymierne, osiągalne, istotne, ograniczone czasowo) ̴Podstawowe dane informacyjne (nazwa firmy, produkty bądź usługi, główne grupy klientów, dotychczasowe sukcesy) ̴Strategia (źródła przewagi konkurencyjnej na rynku) .Jak sama nazwa wskazuje, jest to plan biznesu, z angielskiego business plan..

Opis (charakterystyka) przedsięwzięcia 2.1.

- posiadane prawa autorskie i patenty.. W części tej opisany zostaje produkt/usługa czyli główny przedmiot naszej działalności.informacje o produkcie lub usłudze - czyli co firma chc sprzedawać, faza rozwoju, w jakiej są obecnie są produkty/usługi oraz termin wejścia na rynek, charakterystyka inwestycji - czyli co będzie przedmiotem finansowania, analiza rynku - w tym punkcie powinno się rozwinąć temat rynku i klientów,W ciągu kolejnego półrocza firma zatrudniła kolejnego pracownika, a zysk uzyskany w tym okresie tj. od 25.VII.2006 do 25.I.2007 wzrósł odpowiednio o 25% w porównaniu do proporcjonalnego okresu roku poprzedniego.. W tym celu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasz pomysł na biznes jest dobry i czy mamy szansę zaistnieć z nim na rynku.Biznesplan opracowuje się zwykle w 3 celach: stworzenia planu działań, które należy podjąć, by przedsiębiorstwo powstało i przynosiło zyski, stworzenia planu działań mających na celu rozwój lub poprawę kondycji już istniejącego przedsiębiorstwa, np. przy łączeniu (fuzji) przedsiębiorstw lub wprowadzaniu nowych produktów na rynek,4.. Rozpocznij od ogólnej charakterystyki swojej oferty, a następnie przejdź do jej szczegółów..

Opis produktu lub usługi.

Biznesplan jest dokumentem sporządzanym przez przedsiębiorcę, w celu sprawdzenia opłacalności planowanego przedsięwzięcia gospodarczego.. Misja 2.3.. Siedziba 2.6.. Nie powinno się zapomnieć o charakterystyce branży i konkurentach .Dlatego właśnie biznesplan obejmuje najczęściej plany na okres od 3 do 5 lat.. Przedmiot działalności 2.5.. Wszystkie usługi będą wykonywane w domu klienta lub innym wskazanym przez niego miejscu, we wskazanym przez niego czasie, między godziną 7 a 21.. Dokładnie opisz swój produkt lub usługę, jak również branżę w której działasz.. chodzi tutaj o opis poszczególnych klientów, do których kierowane są produkty czy usługi firmy, ich promocji, sprzedaży i dystrybucji.Produkt (usługa, towar) , omawiany w biznesplanie, musi zostać wszechstronnie opisany.. Proszę określić charakter jego własności i podać informację o ewentualnych udziałowcach przedsiębiorstwa.. W chwili obecnej przedsiębiorstwo szybko się rozwija.Spis treści: 1.. Przygotowanie biznesplanu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ w jednym .Tworząc biznesplan, przedsiębiorca powinien przewidzieć każdą możliwość wystąpienia zagrożeń utraty pozycji na rynku..

Prawno - organizacyjna charakterystyka przedsięwzięcia 2.4.

Streszczenie wykonawcze 1.1.. Z pewnością mają one stałych klientów, ale jest to inna grupa niż klienci mojej kawiarni.. Charakterystyka firmy oraz kompetencji jej założyciela W charakterystyce firmy oraz kompetencji jej założyciela(li) musisz podać te informacje, które odnoszą się zarówno do twojej osoby, jak i planowanego przedsięwzięcia.. Sporządza się go dla nowo powstającej firmy lub podmiotu już funkcjonującego w gospodarce rynkowej.Oprócz opisu konkurencji, warto w biznesplanie, w części poświęconej sytuacji na rynku, zawrzeć źródła przypuszczalnej przewagi konkurencyjnej naszej firmy.. Niezależnie od tego w jakiej branży chcesz prowadzić działalność gospodarczą stworzenie takiego dokumentu pozwoli poukładać i usystematyzować wiele elementów.. Sklepy internetowe oferujące usługę wywoływania zdjęć - tańsze, jednak czas oczekiwania wynosi 2-3 dni i brak jest bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą.. - porównanie produktu na tle konkurencji, przewaga konkurencyjna, wartość dla klienta.. Rodzaje działalności 2.2.. Podsumowując, kluczowe informacje, jakie powinna zawierać część charakterystyki produktu/usługi, to w szczególności: opis usługi/produktu, porównanie oferty na tle konkurencji, opis technologii wytwarzania,W planie marketingowym jest miejsce na analizę rynku, na którym będzie działać lub już działa dane przedsiębiorstwo..

•1 Należy też zamieścić opis planów rozwoju produktu lub usługi.

Charakterystyka przedsiębiorstwa.. Inne lokale oferujące podobne usługi to restauracja i pub, jednak ich usługi mają inny charakter.. Warto zauważyć, że w Bielsku brakuje dużych, profesjonalnych zakładów fotograficznych a w dwóchBiznesplan w zarysie 12 3.. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, należy wpisać "nie dotyczy".. Przedstawia się tu głównie jego charakterystykę techniczną.. Wiele tez i założeń z tego dokumentu zostanie zweryfikowanych przez rynkowe realia, ale .Dodatkowa charakterystyka właścicieli, w oparciu o wykształcenie, znajomość branży czy wiedzę popartą np. certyfikatami ze szkoleń, również może się okazać istotna.. Ten punkt biznesplanu powinien obrazować rzeczywisty za-Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1.. Ponadto chcemy świadczyć także usługi cateringu, oraz dowozu posiłków na telefon, co może okazać się niezwykle dobrym rozwiązaniem.. Charakterystyka rynku: Kawiarnia będzie działać na rynku o niewielkiej konkurencji.. Nie wszystkie zapisy biznes planu się ziszczą.. Program prac inwestycyjnych oraz wyposażenie w środki trwałe, ceny oraz źródła i warunki zakupów 2.5.Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznesplanie.. Lokalizacjahybrydowy, japoński, parafina.. - wady i zalety.. W tym miejscu należy też się zastanowić, czy na pewno jest ona realna do osiągnięcia.Wymieniamy najważniejsze firmy konkurencyjne i oceniamy ich ofertę (produkty/usługi) w porównaniu z naszą w skali od 1-10.. - plany związane z unowocześnianiem produktu.Zazwyczaj biznesplan sporządzany jest w celu ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych lub dotację, dlatego też powinien uwzględniać wyłącznie rzeczowe dane.. 2.Biznesplan - to pisemny dokument, do opracowania którego wykorzystuje się techniki planistyczne służące ocenie opłacalności przedsięwzięcia finansowego.. Rodzaj i geneza przedsięwzięcia 1.2.. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług.A-2 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług.. W biznesplanie znajdują się m.in. charakterystyka działalności i plan finansowy.Przygotowując biznesplan w pierwszym punkcie przedsiębiorca powinien zamieścić podstawowe informacje dotyczące firmy, jej historii oraz dane dotyczące oferowanych przez firmę usług bądź produktów.. Źródła finansowania 2.. Cele firmy 2.4.. Identyfikacja wnioskodawcy.. Data rozpoczęcia działalności 01.01.2004 2.Dlatego w ofercie znajdą się różnorodne imprezy tematyczne, oczywiście będzie także możliwość najmu lokalu na imprezy.. Materiały i surowce 1 •Charakterystyka materiałów i surowców 2Rozpoczęcie każdego biznesu nieodłącznie wiąże się z napisaniem biznes planu.. Ze względu na komfort wykonania usługi w Strona Biznesplan.org powstała jako poradnik, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób przygotować biznesplan dla swojej organizacji.. Oferta jest skierowana do wszystkich osób korzystających z usług fryzjerskich.. W tej części biznesplanu zamieszcza się również kontakty handlowe, doświadczenie w branży, a więc atuty firmy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt