Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Pobierz

Pobierz cały dokument .. 3 pkt 1, 2, 3 i 8 ust.. Ostródauzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Imię i nazwisko: Anna Staszewska 2.. Pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej w xxx rozpoczęłam 1 września 2017 roku.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Przez pierwszy semestr stażu starałam się na bieżąco dokumentować dla swoich potrzeb stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Dyrektor nie może też uznać, że nauczyciel nie zrealizował .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Sprawozdanie za okres 09.2018r.. Imię i nazwisko: Grażyna Janczak Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum im.. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Jana Pawła II w Rychwale Nauczany przedmiot: informatyka, technika Rozpoczęcie stażu: 01.09.2002 r. Zakończenie stażu: 31.05.2005 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz.. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyOtóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego opracowała: Marta Turska-GrochockaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaW toku realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdziły się moje mocne i słabe strony mojej osobowości i predyspozycji zawodowych.. Przedmiot Geografia.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Praca z człowiekiem, nawet niedużym, to praca z emocjami, warto znać techniki przydatne w okiełznaniu emocji zarówno swoich, jak i dzieci i młodzieży.. Efekty: • Napisanie częściowego sprawozdania z odbytego stażu na podstawie usystematyzowanych dokumentów.. Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu.. Beata Woronowicz.. 3 pkt 4 lit. a, b, d Rozporządzenia) Cały dokument jest dostępny dla osób, które wykupiły Poradnik SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela mianowanego Szkoła Podstawowa nr 1997 w Warszawie .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1.

Jest to tylko fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dwa z sześciu punktów ( 8 ust.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. Wstęp 1.. Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r.. Uważam, że moją mocną stroną jest aktywność zawodowa, ciągłe poszukiwanie nowych i atrakcyjnych rozwiązań pedagogicznych, wiedza na temat pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz wdrażanie zdobytych .Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni 3.Dokumentowałam realizację planu rozwoju.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków..

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.

Okres trwania stażu: • od 1 września 2017r.. § 8 ust.2 pkt 2Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt