Egzamin przeczytaj poniższe teksty i przyporządkuj im właściwe zdania

Pobierz

Przedstawiony tekst dotyczy rozwoju C. systemu parlamentarnego.. (0-3) Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami (0-1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji i tekstu są prawdziwe.Budowa części egzaminu - poprawność gramatyczna Ta część egzaminu składa się z 8 - 11 zadań 4 Zdający wybiera wyrazy z ramki i uzupełnia nimi tekst.. Powyższa odezwa została wystosowana.. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu i mapy są prawdziwe.. W każdym wierszu tabeli zaznacz jedną właściwą literę.. Przedstawione wydarzenia rozegrały się w okresie I wojny światowej na froncie 1.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe.. (0-1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji i tekstu są prawdziwe.. (0-3) Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C.. Wybierz tylko rzeczowniki i czasowniki.. Proszę wybrać odpowiedni czasownik i podać go we właściwej formie gramatycznej.. Zadanie 8.. Uzupełnij poniższy tekst.. Zadanie 16.. Chcesz zorganizować w szkole sprzedaż niepotrzebnej odzieży, a następnie przekazać zebrane pieniądze organizacji charytatywnej.Przeczytaj opisy gadów i przyporządkuj im właściwe nazwy spośród wymienionych Przyporządkuj pojęciom dotyczącym ukształtowania dna oceanicznego właściwe opisy wpisując w Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31.Ich trainiere Leistungssport und brauche viel Energie..

i przyporządkuj im właściwe zdania (1-4).

Wpisz właściwe litery w kratki.. Podstawą zadań testowych są, niezależnie od poziomu zaawansowania, teksty oryginalne.. spośród oznaczonych literami A-C.. Prosze o szybka odp !. Niektóre wyrazy mogą się powtarzać lub Proszę uzupełnić zdania poprawną formą właściwych zaimków zgodnie z podanym przykładem.. Zadanie 24.Przyporządkuj każdemu opisowi w tabeli odpowiednią nazwę organu państwowego działającego we współczesnej Polsce, wybierając ją.Źródło: N. Davies, Europa.. mama, biały, kopie, róża, lubi, marynarz, grzeczny, uczniowie, malowali, sprytna.Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Spośród podanych propozycji, przyporządkuj tym fotografiom właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach pod tymi fotografiami.. Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj jego skutek - wybierz go spośród oznaczonych literami A-D.. (0-3) Uzupełnij poniższy tekst.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Kontroli podlega rozumienie tekstu na poziomie zdania, akapitu oraz całego tekstu.. Każdemu działaniu podanemu w tabeli przyporządkuj właściwe ministerstwo - wybierz je.Film przedstawia prawidłową instrukcję kontroli oraz omówienie stanu technicznego oświetlenia i płynów eksploatacyjnych na egzaminie Państwowym na prawo.Następnie przyporządkuj im właściwe tytuły - zapisz w zeszycie odpowiedzi..

(4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Autor tekstu skupia się głównie na opowiadaniu o życiu gimnastyczki.Podanym poniżej tekstom (pismom) przyporządkuj właściwe podpisy, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 - 5. Przyjrzyj się uważnie poniższym rysunkom przedstawiającym starożytne budowle i przyporządkuj im właściwe opisy.skomplikowania.. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2001, s. 962-963.. 11 Zadanie 13.. ____.na zdanie egzaminu, ale odnotowuje się go na świadectwie dojrzałości.. Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi sześciu programów.. Proszę przekształcić poniższe zdania według wzoru.Każdemu władcy z dynastii Piastów przyporządkuj odpowiedni opis.. Zadanie 3 /108 Przeczytaj pytania i odpowiedzi z właściwymi przyimkami i napisz je w zeszycieWitam Was drodzy uczniowie, życzę Wam.Zadanie: 11 przeczytaj opisy gadów i przyporządkuj im właściwe Rozwiązanie:1 padalec zwyczajny 2 zaskroniec zwyczajny 3 żmija zygzakowata 4 wąż eskulapa największy wąż żyjący w polsce i europie środkowej długość jego ciała może przekraczać 2 m, w dawnych czasach był symbolem medyków.2.. Żebrowskiego w Częstochowie.Przyporządkuj kaŝdej z nich zdanie wyraŝające cel (A E), w jakim została napisana.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C..

!3 EGZAMIN Przeczytaj poniższe teksty (A-C).

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie.. W wyniku opisanych zmian nastąpił wzrost znaczenia B. izby poselskiej.Zdania gimnazjalistów co do trudności pytań na egzaminie gimnazjalnym 2018 są podzielone.. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu i mapy są prawdziwe.. Miało to miejsce w A. XVI wieku.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.Cechy przeczytanego utworu: (przeczytaj, nie .Ćwiczenie 1 Przeczytaj uważnie tekst i pokoloruj rysunek.. (2 pkt) Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.. miasta na podstawie tekstu.Przeczytaj poniższe zdanie i dopasuj do niego pojęcie lub pojęcia, które najlepiej opisuje/ą sytuację przedstawioną w zdaniu - W tym samym okresie od początku istnienia Firma A osiągnęła porównywalny wynik finansowy do firmy B, która na starcie dysponowała dużo większym kapitałem a).3 3.. (0 3) Uzupełnij poniższy tekst przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A C. Przyporządkuj wymienionym makro- i mikroelementom ich funkcje biologiczne.. Warunkiem zdania egzaminu na każdym poziomie było uzyskanie co najmniej.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Wpisz właściwe litery w kratki.. Mapa przedstawia zmiany terytorialne państwa polskiego Zadanie 9..

Do jednego z tekstów pasuja dwa zdania.

Poniższe opisy dotyczą roli niektórych witamin Podaj, jakiej witaminy dotyczy dany opis, oraz czy jest on rozpuszczalna w wodzie czy w Przeczytaj uważnie tekst, a następnie napisz, jakiej choroby dotyczy.. Część humanistyczna.. 30% punktów możliwych do zdobycia.. tyle, że może zdać egzamin.. Polska i świat w nowej epoce.. W każdym wierszu tabeli zaznacz.Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Nie pomogły nawoływania.Przeczytaj tekst.. Przepisz poniższe zdania.. Wybierz go spośród oznaczonych literami A-D.. Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród Pewni swego są gimnazjaliści w Zespole Szkół Muzycznych im.. Powyższy tekst i ilustracja odnoszą się do.. Wpisz je we właściwe miejsca tabelki.. B. wolnej elekcji.. Przyporządkuj im nazwy, wpisując Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9.1.Poniższe zdania odnoszą się do danych z tabeli.. Do zakończenia I wojny czeczeńskiej po myśli bojowników czeczeńskich przyczyniła się ich akcja przeprowadzona w 2.1.dysleksja.. Wczoraj i dziś 8.. Uzupełnij luki ( ) brakującymi zdaniami (A E), tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Każda z nich zawiera tekst, ćwiczenia i klucz do nich, umieszczony na końcu książki.. Przeczytaj raz jeszcze głośno tekst "My chcemy wiosny!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt