Scharakteryzuj przyczyny i zasięg kolonizacji greckiej i fenickiej

Pobierz

Kolonizacja grecka W VIII w. p. n. e. w basenie Morza Śródziemnego miała miejsce zwana przez historyków ,,wielka kolonizacja".. *brak wielu surowców mineralnych niezbędnych do rozwoju rzemiosła*przyrost demograficzny w Grecji właściwej z czym wiązał się nierówny podział ziem uprawnych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.kolonizacja, system monetarny, metropolia, hellenizacja, romanizacja, kolonizacji basenu Morza • •lokalizuje na mapie: obszary kolonizacji fenickiej i greckiej, • opisuje przyczyny kolonizacji greckiej, i greckiej k pamięta daty: założenie Kadyksu, kolonizacji Sycylii przez • wyjaśnia i stosuje pojęcia: apoikia, emporium, •Wymagania edukacyjne, historia- zakres rozszerzony, klasa II Podręcznik- "Starożytność i średniowiecze ", cz.1 ocena dopuszczająca Uczeń:zasięg , Żyznego Półksiężyca - wymienia cechy charakterystyczne człowieka rozumnego - przedstawia chronologię pradziejów - omawia przyczyny rewolucji neolitycznej - wyjaśnia rolę pierwszych miast - omawia przyczyny powstania cywilizacji w dolinach wielkich rzek - wymienia i omawia etapy powstania1 Liceum Ogólnokształcące im.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

?Wymień trzy przyczyny kolonizacji prowadzonej przez Hellenów.

?Wypełnij tabelkeNastępstwa kolonizacjiZmianyRzemios ?

Pierwsze kolonie greckie wykorzystywano w celu zaopatrywania Grecji w żelazo i miedź, pochodzące głównie z Sardynii i Italii.Jaki był zasięg kolonizacji greckiej, fenickiej i rzymskiej?. Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 1I liceum ogólnokształcącego Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopusz .. Scharakteryzuj założenia chrześcijańskiej demokracji na podstawie Rerum Novarum Leona XIII.. około 11 godzin temu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znasz odpowiedź na pytanie: Historia Zeszyt pracy ucznia gimnazjum Poznajemy Przeszłość str 20 21Porównaj zasięg terytorialny kolonizacji greckiej i fenickiej.. Bolesława Prusa w Skierniewicach ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJ NYCH Historia rozszerzona Rok szkolny 2019/2020 Klasa II a 6 godzin tygodniowo Przygotowany w oparciu program nauczania historii autorstwa Roberta Śniegockiego, Zrozumieć przeszłość.Wymagania na poszczególne oceny - "Starożytność i średniowiecze" Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.1 &18.ptk.5 statut szkoły Konieczna do przeprowadzenia klasyfikacji minimalna liczba ocen bieżących z poszczególnych zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym, uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie, to minimum dwie oceny; ocenę roczną wystawia się minimum z pięciu ocen..

... Wypisz przyczyny wykluczenia społecznego.

Polub to zadanie.. Były to olbrzymie migracje ludności, organizowane przez greckie miasta-państwa (gr.. Wideolekcja.. około 3 godziny temu.. W odróżnieniu od nowożytnych kolonii, kolonie greckie nie były zakładane dla zdobycia nowych rynków zbytu dla wytwórczości rodzimej, a głównie w celu zdobycia potrzebnych surowców i produktów lokalnych.vilqu.. Kliknij i odpowiedz.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W toku "wielkiej kolonizacji" nastąpiły również zmiany w mentalności Greków, a szczególnie arystokracji.Do głównych przyczyn należały rosnące siły ludów, zamieszkujących skolonizowane tereny.. polis).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

WOS.Wymienia się dwie podstawowe przyczyny kolonizacji greckich polis - wzrost demograficzny, a co za ty idzie - brak ziemi uprawnej oraz rozwój handlu.

*napięcia społeczne związane z rządami .Kolonizacja grecka i fenicka - wyjaśnij przyczyny i scharakteryzuj przebieg.. Zmiany jakie zaszły w samej Grecji - większość ludności nie zajmowała się już rolnictwem, nie było więc konieczności poszukiwania nowych terenów, były drugą przyczyną hamującą proces kolonizacji Wielka Kolonizacja - SkutkiJaki był zasięg kolonizacji greckiej, fenickiej i rzymskiej?. Schemat kartograficzny.. Przyczyny ekonomiczne, polityczne, militarne, kulturowe kolonializmu.. Greckie osadnictwo rozwinęło się w większej części basenu Morza Śródziemnego, generując impuls rozwoju handlu, mennictwa i kultury.vilqu.. Sparta .Zwiększyła się znacznie liczba ludności zatrudnionej w warsztatach rzemieślniczych, co spowodowało spadek popytu na ziemię rolną - główną przyczynę kolonizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt