Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h

Pobierz

Wyrazy z h wymiennym Wyrazy z ch wymiennym Wyrazy zakończone na ch Wyrazy z ch występującym pozgniótł bo zgnieciewrócić bo wracać obrócić bo obracaćskrócić bo skracaćwór bo worekogród bo ogrodywóz bo wozyPowinno być dobrze.Liczę na Naj :)kontakt: / ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE- UTRWALANIE PISOWNI WYRAZÓW Z ,,H,, i ,,CH,,E.. Skorzystaj ze słownika wyrazów bliskoznacznych.. wrz.. Wyjaśnij pisownię "ch" w podanych wyrazach.pisownię h. błahostka - _____ wahadło - _____ Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - _____ przestudzić - _____ przytułek - _____ złapać - _____ -Wpisz do tabeli odpowiednie wyrazy z ramki.. Uzupełnij drugą kolumnę tabeli zgodnie z poleceniami zawartymi w kolumnie pierwszej.. Nie przeszkadzaj mi, właśnie (budować) domek z klocków.Zad1/46 JĘZYK POLSKI NAUKA O JĘZYKU Pogrupuj podane słowa w rodziny wyrazów : internet, internistka, internacki, internetowy, internatowy, internistyczny, internauta, internat, internistka.. dróżka-droga mucha-muszka kółko-koło gorzki .Karta pracy 1. podkreśl i pisz oboczności rdzenia.. duch - _____ łańcuchy - _____ mucha - _____ strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____Odgadnij, o jakie słowa chodzi, i uzupełnij je właściwymi literami..

Wyrazy z hDo podanych wyrazów dopisz słowa wyjaśniające pisownię ch.

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu przypomnij sobie treść poznanych mitów.. "Ż" piszemy, gdy: - wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h, z, ź, s - Ż piszemy w wyrazach zakończonych na: -aż, -eż - Ż piszemy po literach: l, ł, r, n, "U" piszemy: - w zakończeniach rzeczowników: un, unek, uchna, uszka, uszek, uch, us, usia - U piszemy w czasownikach zakończonych na: uj ujesz uje - U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję, pruję, snuję.DO 10 STYCZNIA H czy Ch H Ch Wymienia się na: g,z,ż, np. wahać - waga - wadze-ważyć druh - drużyna.. dół - odważny - wcześnie - suma - F. Przepisz zdania do zeszytu - uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie i wyjaśnij zasady ich pisowni: Mój brat (studiować) matematykę.. Występuje zawsze na końcu wyrazu, np.: mech, rolnikach, puszystych, wysokich, itd.strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____ Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - _____ przestudzić - _____Do podanych wyrazów dopisz synonimy zawierające "ch" lub "h"..

Do podanych słów dopisz antonimy.

duch - _____ łańcuchy - _____ mucha - _____ strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____Do podanych wyrazów dopisz słowa wyjaśniające pisownię ch.. 2012-01-27 18:41:00; Dopisz ''it',''at'',''on'' 2012-06-09 10:38:40; Uzasadnij reguły uzasadniające pisownię podanych wyrazów : 2011-01-28 14:26:26; Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne wyjaśniające ich pisownię.. Kliknij w link testu, wpisz niezbędne dane i rozpocznij rozwiązywanie.Do podanych wyrazów dopisz odpowiednio wyrazy podstawowe lub pochodne.. Wymienia się na sz w wyrazach pokrewnych lub innych ich formach gramatycznych, np.: mucha - muszka, cicho - cisza, słuchać - słyszę, itd.. Błąd zrobiłeś.. Pisownia zmiękczeń (w tym zakończeń bezokoliczników) np. słońce, zieleń, cienie, cichnie, gryźć, iść, jechać.. duch - _____ łańcuchy - _____ mucha - _____ strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____Do podanych wyrazów dopisz słowa wyjaśniające pisownię ch.. Zad4/ 47 Do wyrazów podstawowych dopisz pochodne przymiotniki.Wyrazy z h wymiennym Wyrazy z ch wymiennym Wyrazy zakończone na ch Wyrazy z ch występującym po spółgłosce s 19.05.2020 r. wtorek Temat: Sprawdzian wiadomości z poznanych mitów..

Przepisz do zeszytu odgadnięte wyrazy.

Przykłady: druh, Allah (ale też Allach), Czatyrdah, Utah — występuje po literze S: Przykłady: pascha, schody, schnąć Wyjątkami są wyrazy, w których .Uzasadnij pisownię "h" w wyrazach :druhna,wahać się,błachy i druch.. duch - _____ łańcuchy - _____ mucha - _____ strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka -_____ wahadło - _____Do podanych wyrazów dopisz słowa wyjaśniające pisownię ch.. Sprawdź w słowniku ortograficznym pisownię podanych wyrazów i zapisz je - tutaj lub w zeszycie - w .. Zad2/46 Utwórz rodzinę wyrazu księga.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. duch - _____ łańcuchy - _____ mucha - _____ strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____ Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - _____Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____ Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - _____ przestudzić - _____ przytułek - _____Niemniej i w tym przypadku w niektórych wyrazach zapożyczonych stosuje się pisownię H. Uzasadniane jest to wiernością zapisu wyrazów zapożyczonych w stosunku do źródeł..

Która zasada wyjaśnia pisownię tycg wyrazów?

Znajdź w słowniku ortograficznym po trzy wyrazy rozpoczynające się podanymi literami.. Wykonaj w zeszycie zadanie 1, 4, str.238, 239.. Proszę czekać.. Proszę czekać.. druhna bo dróżyna.. Podpowiedź: w każdym rzędzie wszystkie słowa rozpoczynają się tą samą literą.strach - _____ Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____ Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - _____ przestudzić - _____Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2009-10-25 18:59:38; Reguła wyjaśniająca pisownię ''podróż'' i ''pióro'' 2012-09-09 10:12:25* h - ż druh - drużyna, * h - z błahy - błazen b) w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia, np. bohater, hasło.. Proszę czekać.. Proszę czekać.. Nie boimy się ortografii.. Ćwiczenie 7.. CH powinno być.. Następnie zapisz w każdej rubryce z kolumny trzeciej odpowiednią regułę ortograficzną.1 Ortografia na sprawdzianie w szkole podstawowej (zasady i przykłady) 1.. Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - _____ błahostka - _____ wahadło - _____ Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - _____ przestudzić -_____ przytułek - _____strach - Dopisz do wymienionych słów wyrazy wyjaśniające pisownię h. druhna - błahostka - wahadło - Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których ch występuje po literze s. skrytka - przestudzić - przytułek - złapać - Wyjaśnij znaczenie słów: hart- chart-Chełm-hełm-Do podanych wyrazów dopisz słowa wyjaśniające pisownię ch.. Do podanych wyrazów o najbogatszej treści dopisz wyrazy o najuboższej treści, ale najszerszym zakresie: kawa, kakao,herbata, mleko- .Wyrazy na ' h ' .. uzupełnij treść..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt