Przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów

Pobierz

Oblicza geografii.. - za podanie poprawnego układu barycznego i poprawne wyjaśnienie uwzględniające zstępujące ruchy mas powietrza.. Głównymi przyczynami nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych w Europie są: odległość od mórz i oceanów (im obszar położony jest bliżej dużego zbiornika wodnego, tym średnie sumy opadów sąPodaj przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów!. Latem nad lądem tworzy się strefa niskiego ciśnienia, a nad oceanem wyż, dlatego wtedy nad obszar delty napływa znad oceanu wilgotne powietrze, czego konsekwencją są wysokie sumy opadów atmosferycznych.• wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi • rozpoznaje rodzaje opadów i osadów atmosferycznych • odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych •przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykłady obszarów, na których3.2) Zdający wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu […] opadów.. Bez jedzenia możemy wytrzymać kilka tygodni, bez wody - kilka dni, a bez tlenu zawartego w powietrzu zaledwie kilka minut.odpowiedział (a) 01.06.2010 o 21:12.. Przykładowa odpowiedź - Uwolnienie wody retencjonowanej w lodzie gruntowym powodujące zwiększenie przepływów rzek.. Konsekwencją tego jest powstawanie pustyń np. Sahary, Wielkiej Pustyni Piaszczystej, Kalahari czy Atacamy.wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych analizuje roczną sumę opadów atmosferycznych na Ziemina podstawie mapy wyróżnia rodzaje frontów atmosferycznych i je omawia3.2) Zdający wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów […]..

!Podaj przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów!

3. są tereny na których nie można zamieszkać np. tereny mokre.3.2) Zdający wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu […] opadów Przykład poprawnej odpowiedzi: - Czerrapundżi położone jest na stokach wzniesień zwróconych w kierunku, z którego wraz z monsunem letnim napływają masy wilgotnego powietrza znad oceanu, co wpływaZdający wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów.. Zakres rozszerzony.. Schemat punktowaniawskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi rozpoznaje rodzaje opadów i osadów atmosferycznych odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykłady obszarów, na którychwskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi rozpoznaje rodzaje opadów i osadów ycznych odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykłady obszarów, na którychWymagania edukacyjne na poszczególne oceny..

- Uwalnianie większych ilości metanu w wyniku beztlenowego rozkładu z materii organicznej zawartej w glebie.

Zakres rozszerzony.. 6.3) Zdający wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi […].. Julasek2003 Mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach geograficznych oraz przebieg procesów pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska im towarzyszące)Nad oceanami i wybrzeżami istotnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie opadów atmosferycznych są prądy morskie.. Rozkład lub suma opadów atmosferycznych .. Na obszarach okołorównikowych.Przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza w różnych częściach świata Atmosfera jest powłoką ziemską, która najszybciej i najsilniej wpływa na nasze życie.. Schemat punktowania 2 p.. Ciepłe prądy ogrzewają powietrze, powodując jego wznoszenie się, powstanie układów niżowych oraz opady.. Wyjaśnienie: Stacja A jest położona w okolicach równika, na obszarze występowania deszczy zenitalnych (duża suma opadów atmosferycznych), a stacja D - w okolicach zwrotnika Raka, gdzie silne .2) wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów; 3) wyjaśnia genezę pasatów, monsunów, bryzy oraz wiatrów fenowych i wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji); 4) charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi;wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza na Ziemi ..

Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz ...roku wielkości opadów atmosferycznych wynika z cyrkulacji monsunowej.

wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych wyjaśnia mechanizm powstawania chmur opisuje fronty atmosferyczne oraz zmiany stanu pogody w czasie ich przemieszczania sięwskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi rozpoznaje rodzaje opadów i osadów atmosferycznych odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykładyobszarów, na których występują zmienne warunki pogodowe w ciągu rokuOmów przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych w Europie - wskaż czynniki i wybrane miejsca, w których widoczny jest ich wpływ.wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi rozpoznaje rodzaje opadówi osadów atmosferycznych odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykłady obszarów, na którychNad równikiem występują opady konwekcyjne związane ze stałym niżem barycznym (codzienne, intensywne opady deszczu), a nad zwrotnikami utrzymuje się przez znaczną część roku ośrodek wysokiego ciśnienia, w którym ruch zstępujący mas powietrza ogranicza3.2) Zdający wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu […] opadów..

3.5) Zdający rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na Ziemi na podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum opadów.

Schemat punktowania 2 pkt - za poprawne wyjaśnienie uwzględniające rozmieszczenie ośrodków barycznych w lecie i w zimie nad kontynentem i oceanem.. 2. w miastach jest więcej ludzi bo sa większe i jest tak większa mozliwość rozwoju.. Prosze pomocy!. Sytuacja ta wynika z globalnej cyrkulacji atmosferycznej.. Część I Wymagania na poszczególne oceny Aby uzyskać kolejną wyższą ocenę uczeń musi opanować wiedzę i umiejętności z poprzedniego poziomu wymagań.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.. Prosze pomocy!. Oblicza geografii.. 1 pkt - za uwzględnienie w odpowiedzi rozmieszczenia ośrodków barycznych nadWyjaśnij dlaczego na obszarach okołorównikowych odnotowuje się duże sumy opadów atmosferycznych, a na obszarach okołozwrotnikowych opady są niewielkie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt