Opisz sposób udzielania pierwszej pomocy w wypadku krwotoku z nosa

Pobierz

Nie należy kłaść na ranę środków typu wata czy lignina, ponieważ mogą się one przyklejać i utrudniać gojenie.Krwotok wewnętrzny - pierwsza pomoc W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie.. Dowiedz się jak niebezpieczne są: Zaburzenia krzepnięcia.Ciężkie oparzenia oraz uszkodzenia wrażliwych okolic np. dróg oddechowych mogą wiązać się z ryzykiem zatrzymania krążenia, szczególnie oparzenia elektryczne wynikające z działania prądu.. Załóż rękawiczki (środki ochrony własnej).. Z tego powodu osoby poszkodowanej nie wolno szarpać, cucić na siłę za pomocą soli trzeźwiących, bić po twarzy.. Powinny niepokoić objawy, takie jak: bladość, zaburzenia krążenia czy oddychania.. Zachowaj spokój.. - jeśli uszkodzeniu uległ staw (np. kolanowy, łokciowy) należy zastosować unieruchomienie tego stawu oraz dwóch .. Każ poszkodowanemu przyjąć stabilną pozycje (siedzącą lub leżącą).. Konieczne jest w tym wypadku podjęcie pierwszej pomocy - resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.Należy pamiętać, że podczas udzielania pierwszej pomocy obowiązuje zasada: pomagaj, nie szkodź.. Osobie poszkodowanej nie wolno na siłę otwierać do ust, podawać płynów i wpychać jedzenia.Z uwagi na ryzyko zakażenia, rany spowodowane ugryzieniem zawsze wymagają konsultacji lekarskiej.. Następnie należy rozluźnić lub zdjąć ubranie poszkodowanego, by ułatwić mu oddychanie..

Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa.

Dzięki temu ratownicy medyczni będą mogli odpowiednio przygotować się do wezwania.Ciało obce wbite w ranę, np. nóż, pręt, kawałek drewna, szkło, plastik, to sytuacja zagrażająca życiu i udzielając pierwszej pomocy pokrzywdzonemu należy działać tak, by mu nie zaszkodzić.. Dalsze postępowanie opiera się na zatamowaniu miejsca krwawienia poprzez przyłożenie jałowego opatrunku i jego mocne uciśnięcie.. Jeśli krwotok nie ustąpi w ciągu kilkunastu minut konieczne jest przewiezienie chorego na konsultację do laryngologa.Krwawienie z nosa Posadź poszkodowanego z głową lekko pochyloną do przodu.. KRWOTOK Z NOSA - jest zjawiskiem doœć powszechnym, .załóż rękawiczki jednorazowe (nitrylowe lub lateksowe - znajdziesz je np. w apteczce samochodowej) możesz użyć worków foliowych, jeśli nie ma w nich otworów, przez które dostanie się krew.. Zawsze przed rozpoczęciem tamowania krwawienia trzeba założyć rękawiczki lub worki foliowe na dłonie, aby nie mieć bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego.Następnie konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego (numer 112!. Przyczyną krwotoku zewnętrznego może być gwałtowny uraz z uszkodzeniem skóry, otwarte złamanie, gdzie .spadek ciśnienia krwi, ogólne osłabienie, szum w uszach, zimny pot, mroczki przed oczami, niepokój, utrata przytomności..

... meldu-nek o wypadku.

Ponieważ w tym przypadku nie można udzielić pierwszej pomocy, należy obserwować poszkodowanego i jeśli: - nastąpi zatrzymanie oddechu - rozpocząć sztuczne oddychanie, - nastąpi wstrzymanie akcji serca - rozpocząć reanimację.Krwotok z nosa tamujemy, przykładając do nosa materiał opatrunkowy lub chusteczkę, jednocześnie lekko pochylając głowę do przodu.. Tamować krwotok powinniśmy przez minimum 10-15 minut, by umożliwić wytworzenie skrzepu.Pierwsza pomocy przy krwotoku tętniczym: 1.Nacisnąć tętnicę do kości powyżej miejsca zranienia (to działa na któtko) 2.Jeżeli krwotok jest w kończynie należy unieść ją ku górze.. Sprawdź bezpieczeństwo.. Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomcy przy krwawieniu z nosa Prawidłowe postępowanie z krwotokiem z nosa Zadbaj o własne bezpieczeństwo - załóż rękawiczki Osobę z krwotokiem z nosa posadź z głową lekko pochylona do przodu.Krwawienie z nosa Jak zahamować krwotok Sprawdź czy jest bezpiecznie.. Przy drobnym krwawieniu z nosa nie trzeba panikować - wystarczy pochylić głowę do przodu i uciskać nos przez kilka minut (około 15 minut).. Poszkodowany nie powinien łykać krwi.Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków zewnętrznych: Ucisk bezpośredni ułożenie osoby krwawiącej w pozycji leżącej, krwawiąca kończyna powinna zostać uniesiona do góry (nad poziom serca), ale nie należy przemieszczać go jeżeli istnieje podejrzenie do wystąpienia złamania,Krwotok - tamowanie krwotoków Celem pierwszej pomocy przy ranie jest zatamowanie krwotoku..

Zachowaj spokój, w ten sposób będziesz mógł opanować sytuację.

Instrukcja: Zakładanie opatrunku osłaniającego Krok Załóż rękawiczki ochronne.. W wyniku uszkodzenia naczynia dochodzi do krwotoku, ze względu na mechanizm urazu krew może wydostawać się na zewnątrz, bądź do wewnątrz jam ciała.. Po stronie krwawienia należy ucisnąć lekko skrzydełko nosa, na nasadę nosa i kark można przyłożyć zimny kompres.. KrokPoszkodowanego z krwotokiem z nosa sadza się z głową lekko pochyloną ku przodowi.. 3.Na ranę przykładamy kilkakrotnie złożoną, jałową gazę i mocno ją bandażujemy.Jeśli jama nosa jest niedrożna (katar, skrzepy krwi) chory powinien nos wydmuchać a następnie rozpocząć tamowanie.. Pierwsza pomoc w przypadku skaleczenia.. Warto też zastosować chłodny okład na kark, gdyż zwęży on naczynia krwionośne i zmniejszy krwawienie z nosa.Poinformuj dyspozytora dokładnie o całym zajściu - podaj lokalizację, opisz potencjalne zagrożenia na miejscu wypadku oraz odnieś się do stanu pacjenta - czy oddycha, krwawi lub czy ma złamania.. Nowy można położyć na stary.Krwotoki - postępowanie - Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie..

Nauka czynnoœci wykonywanych na wypadek oparzenia, omdlenia, otarcia naskórka, drobnego skaleczenia, krwotoku z nosa, ataku dusznoœci.

Raz przyłożonego opatrunku nie należy zdejmować.. Jeżeli krwotok nie ustępuje po ok. 10 min lub powtarza się w krótkich odstępach czasu, wzywamy pogotowie ratunkowe lub udajemy się do najbliższego szpitala.. Najpierw należy ranę zdezynfekować - przemyć utlenioną wodą, a następnie założyć opatrunek z jałowej gazy lub bandażu.. jeśli nie masz możliwości zabezpieczenia się przed kontaktem z krwią, możesz .Złamanie co robić.. uważaj, aby krew nie dostała Ci się do oka, nosa lub ust.. Załóż rękawiczki (środki ochrony własnej).. Ogranicz poruszanie uszkodzoną częścią ciała.. Taką ranę należy przemyć chłodną, bieżącą wodą lub wodą utlenioną, a następnie nałożyć opatrunek osłaniający, który zabezpieczy ranę przed zabrudzeniem.. Zatamuj krwotok poprzez: - ucisk bezpośredni - opatrunek uciskowy (jeśli opatrunek przesiąka, nie zdejmuj go, nałóż na niego kolejną warstwę)Zatamuj krwawienie poleć poszkodowanemu, aby usiadł na ziemi z głową wysuniętą (pochyloną) do przodu (w pozycji "wąchania") poleć poszkodowanemu, aby zacisnął dwoma palcami z obu stron skrzydełka nosa przez 10 min (jeżeli poszkodowany przyjmuje leki przeciwkrzepliwe - przez ok. 20 min)Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa, jak i przy jakimkolwiek innym kontakcie z krwią, zawsze powinna być udzielana w rękawiczkach jednorazowych, żeby zminimalizować szanse bezpośredniego kontaktu z krwią.. Przyłóż do nosa gazik lub chusteczkę, uciśnij krwawiące nozdrze i utrzymuj ucisk przez ok 10 minut.Małe krwawienia nie wymagają zwykle specjalistycznej pomocy i ustępują samoistnie.. Potem, o ile to możliwe, należy określić miejsce krwotoku i obłożyć je lodem, np. w postaci zmoczonego w wodzie ręcznika lub worka z lodem.- ułożyć pacjenta w pozycji leżącej z lekko uniesionymi nogami.. W związku z tym, że każdy krwotok może być stanem bezpośredniego zagrożenia życia, pierwsza pomoc jest najważniejszym działaniem w ratownictwie!. Na kark i czoło przyłóż zimy okład, np. ręcznik nasączony zimną wodą lub kostki lodu owinięte w materiał.. Poproś ją też, żeby lekko pochyliła się do przodu.Zamiast tego powinniśmy usiąść (bądź posadzić krwawiącego) w pozycji siedzącej, pochylić się do przodu i mocno ucisnąć skrzydełka nosa (w miejscu tuż poniżej kości nosa).. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego.. Najłatwiej tego dokonać ściskając palcem wskazującym i kciukiem skrzydełka nosa z obydwu jego stron.. Wzywając pomoc, pamiętaj o.Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa Posadź ratowanego z głową lekko pochyloną do przodu (nie odchylaj głowy do tyłu ponieważ powoduje to spływanie krwi do tchawicy lub gardła, poza tym przy nisko ułożonej głowie krwawienie się nasila), Poinformuj poszkodowanego aby oddychał ustami, Polecamy poszkodowanemu oczyścić nos (wydmuchać zawartość nosa),Zagrożenie zdrowia w przypadku krwotoku zależy przede wszystkim od jego intensywności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt