Wybierz właściwe wyrazy do uzupełnienia tekstu

Pobierz

W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. Pustynnienie antropogeniczne to jeden z najdłużej badanych rodzajów kształtowania/degradacji środowiska przyrodniczego.Zadanie.. Dokończ zdanie.Uzupełnij zdanie.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6.. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe i odpowiednio je odmień.. ZADANIE 5. Podaj dwa wyrazy przeciwstawne do wyrazu prawda.Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe, a następnie odpowiednio je odmień.. Polis akropol urzędnicy demokracja zgromadzenie ludowe obywatele.. C. kucyk, kartka, kuzynka, kieszeń.. zbieractwo, ogień, hodować, koczowniczy, myślistwo, ziemia Pierwsi ludzie w celu zdobycia pożywienia zajmowali się i .Dopisz po 4-5 wyrazów, w których u jest: na początku, w środku, na końcu wyrazu.. b) rzodkiewka, świeży ogórek, szczypiorek, koper.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/ , ponieważ /D A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności 6..

Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi zdania.

(0-1)Uzupełnij zdanie.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. B. skręcać, skwer, smok, szkoła.. A. męskie C. parzyste B. żeńskie D. krzyżujące się Zadanie 12.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Dokończ zdanie.Wstaw brakujące litery.. Wybierz właściwe dokończenie zdania: Dominującym środkiem stylistycznym w Tekście 3.6 Przeczytaj tekst.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. C. prawda obiegowa.. Do wykonania sałatki są potrzebne takie warzywa: a) rzodkiewka, marchewka, ogórek, koper, szczypior.. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz wlasciwe i odpowiednio je odmień.. W podkreślonych wyrazach, w strofie drugiej, występują rymy A B i C D.. Szkoła - zapytaj eksperta (950) Szkoła - zapytaj eksperta (950) Wszystkie (950) Język angielski (696) Język polski (0) Matematyka (0) .Przeczytaj zacytowany fragment i uzupełnij zdanie.. 1 p.Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy pomocnicze z ramki.. Dokończ zdanie.y!. (0-8)Zadanie 7.. Określenie bliskoznaczne do wyrażenia prawda całkowita to A. naga prawda.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16. wieczorem, najtrudniejszego, krótkie, porze, przyjemność, posiłki, czynnie, porze Po przyjściu ze szkoły Bardziej szczegółowo OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTYUzupełnij poniższe zdanie..

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Przeczytaj wyrazy które powstały, zaznaczając w nich sylaby: 8.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Uwaga!. ula kom .wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybierasz odpowiedź A: wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP: do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacjeUzupełnij zdanie.. (0-3) Napisz zaproszenie na bal.. Połącz pasujące do siebie wyrazy.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wyraz proporcjonalny użyty w 1. akapicie tekstu to A / B , który został utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą C / D .Uzupełnij zdanie.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. It It I We He SheI 4 Zakreśl właściwe wyrazy.. W tym cytacie wyraz poza związkami zdania to A/B, który wyraża C/D.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Podkreśl wyrazy z ó niewymiennym i przepisz je w kolejności alfabetycznej.. Pytania .. Podaj .. Trzy wyrazy zostały podane .. Question from @Oliwierek999ozqahu - Gimnazjum - HistoriaUzupełnij podane wyrazy literami rz lub ż. Następnie ułóż wszystkie uzupełnione słowa Następnie ułóż wszystkie uzupełnione słowa w kolejności alfabetycznej.• Na podstawie tekstu wybierz właściwe informacje..

Wybierz właściwe słowa/zwroty, aby uzupełnić prawidłowo tekst.

D. stara prawda.. Możesz sko-rzystać ze słownika ortograficznego.. Ech, do licha, zaczynam udawać myśliciela, a sen, jak nie przychodzi, tak nie przy-chodzi.. to be 1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe dokończenie spośród podanych.. !Uzupełnij tekst.. 3.about 9 years ago Języki obce Szkoła podstawowa.. polis, akropol, urzędnicy, demokracja, zgromadzenie ludowe, obywatelPrzeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij zdania czasownikami z końcówkami: -uję, -uje, -ują.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Dobierz w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym.Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Spośród podanych w ramce wyrazów wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.. Uzupełnij wyrazy brakującą literą i przeczytaj je.. Na jutro pomóżcie !. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Naucz się wyrazów i zwrotów z tych ćwiczeń na pamięć.Na podstawie podkreślonego fragmentu tekstu uzupełnij poniższą notatkę.. A. ech C. niepewność B. jak D. zniecierpliwienie Zadanie 10.. Dziadek Zuzi króliki.Uzupełnij zdania Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwą a następnie odpowiednio je Odmień jedno z nich jest niepotrzebne Proszę szybko Proszę szybko odpowiedź..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

1.Przeczytaj tekst.. Użyj dwóch argumentów nakłaniających do uczestnictwa w nim.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi dialog.. He has to ³ _____ it three times.Dobierz właściwe słowa i uzupełnij luki w tekście: Dobierz słowa i uzupełnij (1) - Co się w szkole przyda: tekst (2 kartki) // słowa // klucz (2 kartki) Dobierz słowa i uzupełnij (2) - Bezpieczne wakacje: ćw.. W starożytnych Atenach obowiązywał ustrój zwany .. Udział w rządach mieli wszyscy ., czyli pełnoletni mężczyźni mający rodziców Ateńczyków.6.. Pisz po śladzie sylaby i głośno je odczytuj 9.. Używaj współczesnej polszczyzny; nie cytuj.. Otocz kółkiem prawdziwe odpowiedzi.. B/106 - połącz wyrazy od 1 do 8 z wyrazami od a) do h) tak aby powstały zwroty.. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. D. robale, rusza, ramię, rozstać się.. c) rzodkiewka, koper, sałata, szczypior, ogórek.. Skorzystaj z tekstu obok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt